Presidente
 • Antonio Gimeno Julià 

Vicepresidente
 • Francesc de Borja Espinosa Bayarri


Vowels

 

 • S.A.T. El Pelut
 • Antonio José Gimeno Julià
 • Pedro García Climent
 • Francisco José Ballester Beltrán
 • José Francisco Marí Orts
 • Vicente Ruiz Romeu
 • Xufes Giner, S.L.
 • Terra i Xufa, S.L.
 • Xufes Pastor, S.L.
 • La Huertana, S.L.
 • Món Orxata, S.L.
 • Puleva Foods, S.L.


Secretary

 • Enric Navarro Valls